2221098000 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ΔΡΟΣΙΑ, Χαλκίδα ippokamposclub@gmail.com
1